top of page

Byg stærke projekter med involvering og samskabelse

Det er ikke nemt at lave løsninger, projekter eller strategier, som alle er med på. Det er heller ikke nemt at arbejde på tværs af mange forskellige aktører og skabe engagement for en ny retning. Men med den rigtige involvering eller samskabelse, kan du gøre begge dele, og du kan gøre det effektivt.


Ordene inddragelse, involvering og samskabelse bruges i flæng, men der er væsentlige forskelle på de tre former for samarbejde. Derfor får du her et overblik over de tre former, deres anvendelse og fordele.


Samarbejdet bevæger sig på tre trin. Jo højere vi kommer op, jo mere bidrager de relevante aktører, som medskabere af arbejdet. Samskabelsen befinder sig på det øverste trin og er ofte den mest effektive, når målet er at skabe en udvikling, som dem der påvirkes af - eller påvirker - en indsats har ejerskab over. Her ser vi nærmere på alle tre:


Inddragelse

Relevante aktører bidrager med perspektiver, men deltager ikke aktivt udover at give input. De forlader processen efter at have bidraget med deres perspektiver.


Kendetegn: 


 • Styret af dialog

 • Lavt samarbejde

 • Begrænset involvering udover at give input

Inddragelse er relevant i forbindelse med: 


 • Når I skal have en fornemmelse af, hvordan fx en indsats kan forventes at blive taget i mod

 • Situationer, hvor eksterne perspektiver og meninger er ønskede for at informere en beslutningsproces, men hvor de ikke skal bidrage til den videre udviklingsproces 

Involvering

Relevante aktører er sporadisk involveret. De bidrager med input eller ekspertise på specifikke tidspunkter, fx når ekspertinvolvering er nødvendigt. De er med til dele af designfasen og kan bidrage til prioritering eller beslutningsforslag, men involveringen er ikke gennemgående fra initiering gennem udvikling, til implementering og evaluering.


Kendetegn: 

 • Styret af dialog og/eller fælles arbejde

 • Skiftesvis involvering

 • Bidrag af input eller ekspertise på specifikke tidspunkter

Involvering er relevant i forbindelse med: 


 • Situationer, hvor eksterne interessenter kan tilføre værdi ved at bidrage med viden eller færdigheder på afgørende tidspunkter

 • Projekter, hvor prioriteringer og beslutningsforslag kan forbedres og bedre forankres ved diverse perspektiver på videns-, udviklings- eller prioriteringsniveau

Samskabelse

Relevante aktører er integreret i hele udviklingsprocessen, og både aktører, der kan påvirke og som kan påvirkes af løsningen er med i udviklingen. Aktørerne er medejere af processen ved at opbygge en fælles forståelse og samskabe løsninger, projekter og plan for implementering. De er ligeledes med til at evaluere på indsatsens succes.

Kendetegn: 

 • Integreret samarbejde

 • Fælles forståelse, udvikling og medejerskab

 • Samarbejde gennem proces med vægt på forståelse, prioritering og konkret udvikling (og gerne med test og videreudvikling)

Samskabelse er relevant i forbindelse med: 


 • Komplekse udfordringer eller projekter, med mangfoldige perspektiver og interessenter

 • At dyb og fælles forståelse samt ejerskab blandt interessenterne er afgørende for projektets succes

 • Indsatser, hvor I ønsker at komme hurtigere ud med løsningerne, hvor i løbende implementerer og forbedrer  

 • Udfordringer, som flere organisationer arbejder for at løse, men som mangler en styrket fælles indsats, der udnytter viden og ressourcer på tværs

 • Projekter, hvor demokrati og empowerment er et ønsket outcome 

De tre former for involvering kan dermed forskellige ting og benyttes på forskellige tidspunkter. Involvering og især samskabelse kan bidrage med en lang række af positive outcomes udover en effektiv process, hvor alle de relevante aktører samles og udvikler.


Fem effekter af samskabende udvikling:

1. Løsninger med styrket forståelse for - og empati med - dem, der påvirkes af indsatsen.

2. Bedre løsninger, fordi processen indebærer gensidig læring og innovation på tværs af aktører.

3. Reducerer modstand ved implementering fordi aktørerne har opbygget et dybt ejerskab.

4. Udvidelse af ressourcerne, når indsatsen skal implementering pga. flere samarbejdspartnere, der er med til at løfte opgaverne og borgere/brugere, der er med til fx at sprede kendskab til indsatsen.

5. Tilpasningsdygtige indsatser grundet læringsbaseret implementering, hvor der udvikles og testes løbende (som sparer yderligere ressourcer på "fejlsatsninger").

(Kilde: Co-Creation for Sustainability. Ansell, Sørensen, Torfing, 2022)


Er du nysgerrig på, hvilken tilgang der er den rigtige i det projekt eller den strategi, du arbejde på? Og har du lyst til at tale mere om, hvilken værdi det kan skabe, at samle de relevante aktører? Så er du velkommen til at række ud, så tager vi en uforpligtende snak.
Comments


bottom of page