top of page

Hvordan kan vi forstå den kønnede ulighed i løn blandt skuespillere?

Opdateret: 30. nov. 2023

"ReSearch Humanity og Kurana har både givet os et klart billede af grundene til de kønnede lønforskelle blandt skuespillerne og bidraget med en retning for, hvordan vi kan arbejde for at skabe mere lige forhold" - Christine Vestergård Hüttel, Vicedirektør i Dansk Skuespillerforbund

UDFORDRING Dansk Skuespillerforbund havde i en årrække set en stilstand i udvikling af ligeløn i branchen. Derfor indgik forbundet et samarbejde med Kurana og ReSearch Humanity for at styrke forståelse af de kønnede forskelle i løn blandt skuespillere.


TILGANG

En grundig problemanalyse er en essentiel del af socialt bæredygtige løsninger. Forstår vi ikke udfordringen, kan vi ende med at symptombehandle i stedet for at gå til problemets rod. Hvis vi vil arbejde med løsninger, som har langvarig effekt, må vi forstå de underliggende strukturer, som problemet er et udtryk for.

Derfor har ReSeach Humanity og Kurana haft fokus på at blotlægge de logikker og normer, som er dominerende, når skuespillere og musicalperformere kommer i betragtning til at få job, når de skal forhandle løn og i eventuelle samtaler om løn på arbejdspladsen.


De normer skaber særlige kønnede spilleregler, som munder ud i forskelle i løn- og karriereudvikling for skuespillere. Det gælder blandt andet, når mænd, der forhandler løn, har et større spillerum end kvinder, der i større grad fordres til at forholde sig til kollektive konsekvenser og kan blive mødt med trusler om at miste jobbet, hvis de ikke accepterer lønnen.


Analysen bygger på en blanding af kvantitative og kvalitative metoder. Det vil sige, at undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse og interview med både skuespillere og brancheaktører, som direktører, producere og agenter. Metoderne giver i samspil et unikt indblik i både omfanget af de kønnede forskelle, og de levede erfaringer med blandt andet lønforhandling, brug af netværk og snak om løn på arbejdspladsen. Vi har gjort brug af en involverende tilgang, hvor Dansk Skuespillerforbund løbende har bidraget til opbygningen af undersøgelsen.

“Gennem projektet har der været en løbende dialog, hvor vi har tilpasset retningen undervejs. Vi har været glade for at kunne følge med og bidrage til det arbejde, Kurana og ReSearch Humanity har udført.” - Michael Oxfeldt, projekt- og kommunikationskoordinator i Dansk Skuespillerforbund

RESULTAT I undersøgelsen har vi kortlagt de kønnede forskelle i løn, som findes blandt skuespillere, og undersøgelsen giver et indblik i de bagvedliggende årsager. Meget tyder på, at lønnen sættes skævt fra starten.

“Jeg fandt ud af, at min mandlige kollega med samme anciennitet, type af rolle og så videre som mig, fik 10.000 kroner mere end mig. Jeg fik forhandlet min løn lidt op, men ikke så meget som ham. Han havde ikke forhandlet, han havde bare fået tilbudt den højere løn end mig.” - Kvindelig skuespiller
“Det er sværere at skubbe med kvindernes løn end med mændenes.” - Agent

Undersøgelsen stiller skarpt på nogle af årsagerne til, at kvindelige skuespillere tjener mindre end deres mandlige kolleger. Kigger man på tværs af den danske tv-, film- og scenekunstbranche, tegner der sig følgende billede:

  • Kvinder opfordres oftere til at vise solidaritet under lønforhandlinger

  • For kvinder er det ekstra vigtigt at holde sig gode venne med folk i branchen for ikke at opfattes som besværlige

  • Kvinder møder oftere afslag, når de forsøger at forhandle lønnen op i film- og tv-branchen

  • Kvinder oplever færre muligheder i branchen, når de bliver omkring 40 år

  • Mænd mener i højere grad, at det bliver nemmere at få roller med ancinnitet

  • Mænd føler i mindre grad, at lønforhandlinger er stressende og risikofyldte

"Casteren sagde, at man skal gøre meget for at holde sig bedste venner med alle i branchen. Hun antydet – eller nævnte - at jeg måske havde været lidt besværlig" - Kvindelig skuespiller

Undersøgelsen kan læses her.

DYB FORSTÅELSE

Dansk Skuespillerforbund har med denne undersøgelse fået en dybere forståelse for et komplekst problem, som er helt grundlæggende for fagforeningens medlemmer. Derudover har ReSearch Humanity og Kurana udarbejdet anbefalinger til, hvordan Dansk Skuespillerforbund kan arbejde med at styrke deres ligestillingsindsats.

“Det er en særdeles brugbar undersøgelse for os, da den tydeligt viser, hvordan kønnene bliver mødt med forskellige forventninger og spilleregler, når de forhandler løn. Vi håber, at dette kan være startskuddet for, at vi sammen - på tværs af skuespillerbranchen - kan sikre mere lige forhold på tværs af kønnene.” - Benjamin Boe Rasmussen, forperson for Dansk Skuespillerforbund

Er I nysgerrige på vores metoder? Eller ønsker I hjælp til at forstå en udfordring i dybden?
Comments


bottom of page