top of page

Hvordan skaber vi fælles retning og klar arbejdsfordeling i en NGO?

"Gennem en involverende proces har vi fået løftet vigtige samtaler i ledelsen, mellem medarbejdere og frivillige, og dette har blandt andet bidraget til, at vi har styrket vores fælles narrativ. Vi vil ikke tøve med at anbefale andre at benytte ReSearch Humanity." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

UDFORDRING

Sabaah arbejder for minoritetsetniske LGBT+ personers rettigheder og muligheder. Organisationen kontaktede ReSearch Humanity, da de ønskede hjælp til at systematisere og få skabt en tydelig retning på deres arbejde. Helt konkret ønskede de hjælp til at videreudvikle deres organisatoriske strategi samt at sikre tydeligere arbejdsfordeling mellem sekretariat og bestyrelse.


TILGANG

I processen med at skabe en tydelig retning og mere klar arbejdsfordeling arbejdede vi med Sabaah over to sessioner eller workshops, som varede hhv. en halv og en hel dag.


  • En workshop med bestyrelse, generelsekretær og den daglige leder i Aarhus. Her havde vi især fokus på den overordnede retning for organisationen og styrkede samarbejdet mellem bestyrelsen og sekretariatet ved at nytænke arbejdsfordelingen.

  • En workshop med ansatte, frivillige og bestyrelsen. Her gennemarbejdede vi de strategiske mål, prioriterede mellem indsatsområder og operationaliserede dem.

Ved at involvere alle lag i organisationen arbejder vi effektivt med udviklingen og sørger for, at ejerskabet over den stategiske retning ikke kun ligger blandt ledelsen. Vi sørger for en bred organisatorisk enighed, og med vores blik udefra kan vi se de sociale og arbejdsmæssige dynamikker, som gruppen kan være fastlåst i.


Vi sørger for at skabe et rum med plads til alle. Her deltager også modstandere af bestemte idéer eller den generelle retning i udviklingen af strategien. Ofte ender modstanderne med at blive aktive medspillere, og derved finder gruppen også et fælles ståsted. Det giver strategi, som er dybt forankret i organisationen, og det giver glade deltagere, som også nemmere kan finde fælles ståsteder i fremtiden.


RESULTAT

Sabaah har gennem forløbet opnået større enighed og fællesskab i organisationen. De har opnået en tydelig opdeling af arbejdet mellem bestyrelse og sekretariat. I denne forbindelse har sekretariatet fået et større handlerum i hverdagen, og bestyrelsesmedlemme har taget ejerskab over særlige arbejdsområder. Dette vil hjælpe organisationen med at fremadrettet arbejde mere effektivt, og med at få mest ud af de ressourcer de har til rådighed.

"Jeg har lært rigtig meget om Sabaah som organisation i dag. Tak for en spændende workshop" - Deltager på workshop

Flere af de deltagende beskriver efterfølgende, at forløbet har givet dem "håb" for organisationens fremtid og det videre arbejde. De frivillige har også lært mere om organisationen og fået ny energi til at arbejde videre med målgruppen.

 "Jeg fik energi og inspiration af alle de fede inputs og ambitioner og af den mega tjekkede facilitering." - Deltager på workshop

Sabaah har altså i dette tilfælde opnået både en tydeligere struktur og opdeling af deres arbejde, lagt en toårig strategi, samt konkretiseret arbejdesopgaverne i denne forbindelse. Derudover har de fået indblik i nogle metoder til facilitering og udvikling af strategi, som de kan benytte sig af i deres videre arbejde.

"Vi har oplevet en høj grad af professionalisme, og forståelse for den kontekst, vi arbejder indenfor. Det har gjort, vi har følt os trygge og støttet i processen." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

Udvikling af strategi med involvering og samskabelse på tværs af organisationen kræver en specialiseret facilitering og kan bidrage til at skabe en fælles fortælling, ejerskab og mindre friktion i organisationen. Har du brug for hjælp til at udvikle strategi, der er bredt forankret i jeres organisation, og som bygger på aktuelle udfordringer for jeres arbejde? Ræk ud til os, så finder vi ud af om vi er den rette samarbejdspartner for jer.Comentarios


bottom of page