top of page

Hvordan skaber vi inklusion i et forskningsmiljø, hvor kvinderne falder fra?

Opdateret: 27. nov. 2023

"Vi vidste ikke, hvor vi skulle starte. Det var den helt rette beslutning at inddrage jer. Kvaliteten, faciliteringen, opfølgningen, involveringen og at stille de gode spørgsmål, kunne vi ikke selv have formået" - Institutleder ECE, Aarhus Universitet, Mikael Bergholz Knudsen

UDFORDRING

Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet havde, oven i en lav kønsdiversitet på instituttet, oplevet en udfordring med at fastholde og rekruttere kvindelige VIP’er. De ønskede at få mere viden om udfordringen samt at udvikle konkrete tiltag til et mere inkluderende miljø.


Instituttet har - som mange andre STEM-forskningsmiljøer - set et frafald af kvinder op gennem hele forskningens fødekæde. Især omkring ph.d.-niveau sker et markant frafald.


Den primære udfordring centrerer sig altså om, hvordan man kan tiltrække og fastholde kvindelige forskere. Derudover ønskede instituttet at skabe et mere inkluderende og trygt arbejdsmiljø for alle ansatte.


Instituttet var klar over, at udfordringen krævede gennemgribende forandring, og de var klar til at arbejde for en kulturændring på tværs af hele instituttet.TILGANG

Samskabelse af viden, strategi og løsninger er projektets vigtigste tilgang. Det vil sige, at de studerende og ansatte har været med i hele processen. De har bidraget med viden, udviklet strategi, nye procedurer og udarbejdet træning, som skal skabe et trygt rum for alle, hvor diskrimination og grænseoverskridende adfærd tages seriøst.

"Træningssessionerne har været meget engagerende, hvilket har givet os en større grad af ejerskab i det inkluderende arbejde, vi udfører på instituttet” - Deltager i trænings og udviklingsforløb


Alle dele af dette samarbejde har inkluderet forskellige interessenter med forskellige perspektiver på udfordringen. Involvering af forskellige interessenter er vigtigt for at se udfordringer og potentialer fra forskellige vinkler. Det giver en mere retvisende forståelse af problemet og øger robustheden af løsningerne. Desuden er det en fordel for at skabe ejerskab bredt i organisationen. På den måde sikrer vi, at de ansatte er motiverede for at fortsætte inklusionsarbejdet.

"Instituttet har virkelig formået at lave et gennemgribende stykke arbejde, som har stort potentiale for at forandre kulturen. Deres åbne tilgang og villighed til at deltage har haft afgørende effekt" - Udviklingskonsulent, ReSearch Humanity, Karoline Barkvoll Holstad


RESULTAT

Vi har i samarbejde med Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet skabt en helt grundlæggende forståelse for, hvad der kan være udfordrende som kvinde i deres studie- og arbejdsmiljø. Vi har givet instituttet værktøjer til at forbedre deres arbejdsmiljø og inkluderet dem i udviklingen, så de har taget ejerskab over inklusionsarbejdet. Det er blevet nemmere, mere gennemsigtigt og trygt at tale om udfordringer og grænseoverskridende adfærd.

"Kulturforandring er virkelig komplekst - selvom vi alle ønsker det. Men det, at vi nu har lavet nogle små og virkelig konkrete handlinger, giver os et godt udgangspunkt for at fortsætte arbejdet, så vi kan få en mere inkluderende kultur." - Deltager i trænings og udviklingsforløb

Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet har bevæget sig langt i arbejdet med inklusion og ligestilling. De væsentligste resultater er indtil videre:

  • En ny procedure for rapportering udformet af medarbejderne selv med fokus på tryghed og tidlig rapportering

  • Omfattende viden om udfordringer med inklusion for instituttet

  • Udvikling af konkrete forandringsinitiativer og handleplan for videre arbejde

  • Et miljø med øje for ekskluderende strukturer og vaner

  • Forståelse for inkluderende arbejdskultur blandt ansatte

At skabe inkluderende kultur og struktur er et løbende arbejde, som ikke stopper ved dette initiativ. Instituttet får nye ansatte og opdager nye udfordringer. De har nu værktøjerne til selv at tage fat om disse udfordringer, og vi står klar med mere viden og kan hjælpe dem med konkrete udviklingsopgaver. Instituttet kigger blandt andet på hvilke ansatte, der tildeles hvilke opgaver. De kigger på, hvordan de kan skabe nye former for samarbejde mellem deres forskere. Og de kigger på, hvordan de skal rekruttere på en endnu mere fair og fordelagtig måde.

STÅR I OVERFOR EN UDFORDRING ELLER FORANDRING?

I ReSearch Humanity skaber vi langsigtet forandring. Vi kan hjælpe med både analyse, udvikling og at sørge for, at alle ansatte eller frivillige tager ejerskab over arbejdet med at løse problemet. Vi hjælper med udfordringer knyttet til inklusion, såvel som andre komplekse udfordringer.


Står I overfor en udfordring eller forandring, som kræver, at hele holdet er involveret? Så ræk gerne ud, og lad os kigge ind i, om vi er den rigtige samarbejdspartner.
Comments


bottom of page