top of page

YDELSER

VI HJÆLPER JER FRA PROBLEM TIL EKSEKVERING

ReSearch-Humanity-552A6057-Web.jpg

DEMOKRATISK ANALYSE

Mangler du viden om, hvorfor et problem opstår? Viden om hvad der motiverer til handling eller forhindrer den?

 

Vi laver analyser, som er demokratiske, fordi indsigterne skabes sammen med analysesubjektet. Vi kombinerer kvalitative og kvantitative metoder med eksisterende forskning og inviterer de relevante aktører ind i problemafklaring, dataindsamling, analyse og anbefaling.

Analyse

PROJEKTUDVIKLING

Skal du skabe et projekt med stor effekt, lokalt ejerskab og alle de relevante samarbejdspartnere? 

 

Vi kan hjælpe, uanset om du er ved at idéudvikle, søge fondsmidler eller videreudvikle et projekt. Vi samler de rigtige aktører, faciliterer udviklingsworkshops, og vi har erfaring med at gøre modstandere til aktive medspillere. Vi skaber stærke forandringsteorier og visualiserer dem, så effekten af projektet nemmere kan kommunikeres både internt og eksternt. Vi skaber overblik over delelementer og opgavefordeling, så I står tilbage med et projekt, der er klar til at udfoldes.

ReSearch-Humanity-552A7352-Web-2.jpg
Sprints og workshops

STRATEGIUDVIKLING

Skal du skabe strategisk retning, som hele organisationen føler ejerskab for?

Ved at involvere alle niveauer af organisationen, hjælper vi jer med at skabe strategi, som er bredt forankret. Vi kan hjælpe med at arbejde uden om sociale og arbejdsmæssige dynamikker, som gruppen kan være fastlåst i, og vi gør strategien håndgribelig ved at operationalisere, visualisere og uddelegere strategiområderne.

Sprints og workshops

UDVIKLING AF LØSNING

Skal du udvikle en effektiv og robust løsning? Eller have hjælp til at videreudvikle den?

Afhængigt af den udfordring, I skal løse, skræddersyr og faciliterer vi workshops og sprints, som hjælper jer med at konkretisere udfordringerne, vidensdele og udvikle løsninger. Vi tager ansatte, frivillige og samarbejdspartnere med ind i udviklingen og giver dem værktøjerne til at samskabe løsninger. På den måde bliver løsningen integreret på tværs af organisationen.

ReSearch-Humanity-552A7125-Web-2.jpg
Projektudvikling
Undrvisning & Rådgivning

UNDERVISNING I SAMSKABELSE

Vil du have værktøjer til selv at involvere flere aktører på en effektiv måde?

Når I booker os til et undervisningsforløb, får I indblik i de vigtigste værktøjer til at samskabe løsninger. I får værktøjer til at arbejde mere kreativt og innovativt, og vi kan hjælpe jer med gå fra at holde samtalemøder til at holde udviklingsmøder.

bottom of page