top of page

Hvordan skaber vi ny politik sammen med civilsamfundet?


UDFORDRING

Aarhus Kommune stod overfor at skulle udarbejde en ny LGBT+ politik og handleplan, men manglede en tydelig struktur til at involvere relevante aktører fra civilsamfundet. Selvom der var afholdt et par workshops, savnede de en mere praktisk tilgang til at omsætte deltageres viden til konkrete politiske forslag og handlingsplaner.


TILGANG

For at imødekomme Aarhus Kommunes behov, faciliterede ReSearch Humanity en udviklingsworkshop for udvikling af tiltag på tværs af aktører på børne- og ungeområdet. Derudover har vi støttet og opkvalificeret kommunens egne medarbejdere til at afholde en række lignende sessioner efterfølgende med fokus på sundhed, tryghed i bylivet, samarbejde mellem foreninger, m.m.


Den afholdte udviklingsworkshop havde særlig fokus på udviklingen af LGBT+ politik for skoleområdet.


Her samlede vi skoleledere, borgere, kommunens repræsentanter fra børne- og ungeområdet og repræsentanter for organisationer som Sex & Samfund, Sabaah og Everyday Sexism Project. På baggrund af en række øvelser, vi havde sammensat med henblik på at sætte aktørernes viden og erfaringer i spil, kom deltagerne med konkrete inputs og udviklede løsningsforslag. Fokus var at omsætte den værdifulde viden til konkrete politiske tiltag.


"Vi kunne se, at Aarhus Kommune sparede tid i både udformning og implementering, fordi de rigtige aktører var med fra starten. Rammen bidrog til, at skolernes, forvaltningens og organisationernes viden blev brugt effektivt i udviklingen, og at de kom frem til løsninger, der fungerede på tværs af deres behov." - Karoline Barkvoll Holstad, CEO, ReSearch Humanity

Blandingen af aktører skabte stor værdi i udviklingen. Skolelederne kunne italesætte de barrierer de oplevede ude på skolerne, og civilsamfundsaktørerne kunne bidrage med en stor faglig viden om målgruppen: børn og unge i LGBT+ segmentet. Til sidst kunne forvaltningen se muligheder for koblinger mellem de to ståsteder, og oversætte barrierer og muligheder til politik.


RESULTAT

Først og fremmest har projektet skabt en struktur og ramme for effektiv involvering af aktører i kommunens arbejde med udvikling af politik, og Aarhus Kommune har modtaget en rapport med samlet viden fra udviklingssessionen og anbefalinger til involvering af relevante aktører.


Den afholdte udviklingssession, bidrog ikke kun med konkrete forslag til politik - den blev udgangspunkt for de efterfølgende udviklingssessioner. Projektet har dermed opkvalificeret kommunens medarbejdere til selv at kunne fortsætte arbejdet med at samle de rigtige aktører, faciliterer et rum med plads til effektiv udvikling og vigtigst: at komme fra viden og idé til konkrete politiske forslag.


Derudover har den involverende tilgang været med til at bygge ejerskab for arbejdet med politikken blandt de deltagende. I sidste ende sparer de tid i udformning og implementering af politikken takket være involveringen af de rette aktører fra starten.

Ønsker også du at omdanne viden fra en bred aktørgruppe til konkrete løsninger? Vi står klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os her, så tager vi en uforpligtende samtale.

Comentários


bottom of page