top of page

Fra frustrationer til effektiv samskabelseVi er i slutningen af marts 2022, hvilket kalder på en lille fejring af, at ReSearch Humanity har eksisteret i et år.


Marts 2021 var et betydeligt vendepunkt for min del, da jeg d. 1. marts sat mig ned og oprettede ReSearch Humanity's CVR-nr og med det oprettede min drømmevirksomhed. Et par måneder tidligere havde jeg sagt min stilling op i en dansk NGO, så jeg kunne fokusere fuldt på at udvikle forandringsskabende løsninger sammen med sociale aktører. Det lyder måske lidt fluffy, med hæng med videre, så uddyber jeg..


Mit primære ønske med ReSearch Humanity har fra starten været at gå sammen med aktører, der arbejder med udsatte målgrupper eller som søger at skabe en positiv forandring i samfundet, for at accellerere deres arbejde, så de kan udvikle forandringsskabende initiativer på kortere tid.


Efter at have arbejdet i NGO- og fagforeningssektoren, havde jeg erfaret, hvordan daglige rutiner og de relativt komplekse dynamikker, der omfavner sociale forandringsprojekter var med til at tilsidesætte nyskabende løsninger. Ofte blev de også placeret i bunken af pipeline projekter, der ret sjældent blev udviklet til faktiske løsninger.


Jeg oplevede også her, hvordan interne og eksterne aktører eftersøgte progressiv udvikling med tanke på at skabe bedre samarbejde med andre interessenter (såsom statlige aktører, andre organisationer og private virksomheder) og med de målgrupper organisationerne henvendte sig til.


Mens organisationerne altid sat sig for at udvikle de bedste løsninger og samarbejde med forskellige aktører, kom forskellige forhindringer i vejen for dette. Jeg kunne mærke, at jeg skulle være en del af løsningen. Jeg ville teame op med organisationer og institutioner for at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger effektivt, bl.a. gennem godt samarbejde og samskabelse med andre aktører end dem i ens direkte team.


For at lykkes med dette, sat jeg mig for at introducere flere sociale aktører til metoderne inden for menneskecentreret udvikling og samskabelse. Ved at bruge min erfaring inden for projektledelse, forretningsudvikling og facilitering, arbejde jeg i dag sammen med organisationer og fagforeninger som udviklingskonsulent, facilitator og projektleder, hvor jeg giver teams en arena der de fokusere og skabe løsninger og værdi i fællesskab.


I løbet af det første år har jeg samarbejdet med sociale aktører for at udvikle:

 • grundlaget for værdibaseret kommunikation målrettet unge LGBT+ personer

 • et nyt projekt, der søger at udvikle mere inkluderende og intersektionelt undervisningsmateriale og -arenaer, og var med til at sikre EU-finansiering til dette projekt

 • et nyt projekt, som adresserer barriererne skabt af kønsnormer og -stereotyper, og mobiliserer unge til at skabe opmærksomhed og bevidsthed i deres respektive miljøer

 • løsninger, der styrker de positive erfaringer med at være med i en fagforening

 • en digital løsning for at mindste barriererne for at blive testet for sexsygdomme

 • en kampagne, der oplyser om seksuel sundhed blandt oversætte målgrupper

 • nye brugerindsigter på tværs af målgrupper og samarbejdspartnere


Fordelene med at samskabe løsninger


Hvis jeg skal konkludere noget fra disse projekter, kan jeg sige, at der er tydelige fordele for sociale aktører at bruge metoder for at styrke deres samskabelse, bruger- og menneskecentreret udvikling, og generelt mere koncentrerede og effektive udviklingsprocesser.


Selvom det at processerne i sig selv bliver gode er nice, er det selvfølgelig ikke grunden til at arbejde med disse metoder. Derimod skal de bruges for at skabe forandring blandt de communities de repræsenterer og eksisterer for.


De primære fordele kan blive opsummeret som følgende :

 • Deltagerne deler deres viden på en transparent måde, hvilket giver alle deltagere mere lige adgang til indsigterne etc. bag udfordringen

 • Ved at dele perspektiver blandt en heterogen gruppe, kan deltagerne i større grad blive udfordret på, hvordan de ser en situation, hvilket kan styrke deres forståelse

 • Individuelt designede skridt-for-skridt processer giver teamet mulighed for at løse komplekse udfordringer på kort tid, da udfordringen deles op, behov identificeres, og særlige fokusområder fastlægges

 • Beslutninger bliver mere transparente da de typisk tages i rummet, og fordi alle aktører er med til at skabe grundlaget for beslutningerne

 • Ved at samle forskellige perspektiver, bliver det lettere at identificere og håndtere risici ved projektet eller indsatsen

 • Fremfor at afholde en række møder og udvikle løsninger på en mere ustruktureret og langsom måde, udvikler teamet løsninger inden for en konkret tidsramme, som sparer teamet for ressourcer og frustrationer


Samlet kan man sige, at samskabelse og menneskecentreret udvikling giver teams mulighed for at udvikle løsninger sammen; skaber et bedre grundlag for samarbejde og løbende beslutningstagning; sparer tid og ressources; og styrker intern motivation eftersom løsningerne bliver konkrete og teamet ser effekten af deres indsats.


Der er i dag et øgende antal organisationer og institutioner, der tager disse og lignende metoder i brug, og jeg er sikker på, at vi inden for et par år ser en stærk øgning i mere kreativ og samskabende udvikling, hvor man integrerer og sætter målgruppen i centrum for alle processer.


Jeg er i hvert fald her for det, og det håber jeg du er også!


Under alle omstændigheder inviteres du til at følge med, og se udviklingen efterhånden som flere organisationer og sociale aktører bliver rollemodeller i, hvordan de udvikler en mere social, inkluderende og bæredygtig fremtid.


Følg ReSearch Humanity ved at trykke på ikonerne i bundmenuen og bliv inspireret til, hvordan du kan styrke samskabelse og inddragelse i din organisation eller virksomhed.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page