top of page

Hvordan kan vi udvikle et projekt, der bidrager til mere inkluderende skolemiljøer?

Opdateret: 5. mar.


Kunden: LGBT+ Danmark Opgaven: Forberede og skrive en fondsansøgning til EU Mål: Designe et projekt, som kunne skabe bedre inklusion i skolen  Udarbejde en robust fondsansøgning Skabe ejerskab for projektet i LGBT+ Danmark og blandt samarbejdspartnerne Få ansøgningen godkendt af EU og få tildelt de ansøgte midler Resultat:  Projektet fik tildelt de ansøgte midler for 2 årigt projekt Projektpartnerne blev klogere og skarpere på, hvad de ønskede at opnå og hvordan de bedst kunne gribe opgaven an Interne i LGBT+ Danmark og de primære samarbejdspartnere deltog i samskabende workshops og kom frem til et fælles grundlag for projektet

Opgaven

LGBT+ Danmark henvendte sig til ReSearch Humanity, da de søgte hjælp til udvikling af en EU fondsansøgning.

I det følgende kan du læse mere om udviklingen af projektet, men du kan finde selve projektets resultat lige her.


Opgaven bestod, for ReSearch Humanity i at sammen med LGBT+ Danmark og samarbejdspartnerne Mino Danmark og Sabaah, tydeliggøre den udfordring projektet skulle løse, og hvordan de skulle gå frem. Herefter stod ReSearch Humanity for at udforme fondsansøgningen til EU i tæt dialog med projektets partnere.


Resultatet

Vigtigst af de resultater, der kom ud af denne proces var, at LGBT+ Danmark og samarbejdspartnerne Mino Danmark og Sabaah fik midlerne vi søgte om i EU-ansøgningen. I evalueringen fra EU, opnåede ansøgningen en score på 88 ud af 100, hvor man minimum skulle have en score på 70.


The needs have been clearly defined and the assessment is based on robust and reliable data, it is clear that action needs to be taken [...] One strength is the inclusion of input and co-creation with school professionals. [...] [The] inclusion qualification program seems a particularly promising method to achieve the stated objectives, and its contents have been identified in three modules.

- Fra evalueringen af fondsansøgningen fra den Europæiske Kommission


Udover tildelte midler, opnåede projektet høj inddragelse af alle tre organisationer, hvilket bidrager til ejerskab i partnerorganisationerne.


"Karoline hjalp LGBT+ Danmark med at forberede og skrive en ansøgning til EU om midler til udvikling af intersektionelt undervisningsmateriale til unge i grundskolen. I projektet indgår to andre organisationer, Mino Danmark og Sabaah. Karoline designede og ledte indledende workshops, indsamlede den nødvendige viden om, hvad alle tre projektparter drømte om at opnå, designede i samarbejde med de involverede selve projektindsatsen og skrev på den baggrund en ansøgning for et 2-årigt projekt.  Ikke alene fik vi projektet, vi oplevede også i processen at blive klogere og skarpere på, hvad vi gerne ville opnå, og hvordan vi bedst kunne gribe opgaven an. Karoline er fantastisk dygtig til at designe og holde involverende processer, som også på imponerende kort og effektiv tid ledte frem til beslutningstagning og prioritering i gruppen." Susanne Branner Jespersen, sekretariatsleder LGBT+ Danmark
Udtalelse fra Susanne Branner Jespersen om samarbejdet med ReSearch Humanity

Processen

Projektsamarbejdet startede ud med en intern workshop i LGBT+ Danmark, hvor vi kortlagde udfordringer og overordnede løsningsmuligheder. Her sat ReSearch Humanity sammen med det interne team fra LGBT+ Danmark den overordnede ramme for projektet og identificerede potentielle samarbejdspartnere.

Før fondsansøgningen til EU blev skrevet, mødtes projektpartnerne til en workshop, hvor de bl.a. udviklede løsningsforslag og blev enig om en tredelt løsningsmodel for projektet.
Brainstorm af løsningsmodeller til projektet

ReSearch Humanity stod derefter for kontakt og onboarding af samarbejdspartnerne for projektet, som var organisationerne Mino Danmark og Sabaah. Disse organisationer deltog i projektets anden workshop, hvor vi identificerede en fælles målsætning og på kun tre timer dykkede ned i projektmålgruppens behov og designede rammen for, hvordan projektet ville gå frem for at gøre skolen til en mere inkluderende arena for mange unge.


Efter de to workshops, bestod arbejdet for ReSearch Humanity i at koge rammen og løsningsmodellerne sammen til en konkret projektbeskrivelse og fondsansøgning, der levede op til EU's detaljerede krav. Dette indebar blandt andet en detaljeret procesplan for alle skridt i projektet, risikoanalyse og evalueringsplan. Ansøgningen blev udviklet i tæt samarbejde med projektpartnerne, som løbende havde adgang til ansøgningsudkastet og som kom med input på forskellige dele af ansøgningen.Comments


bottom of page